JPBoelemaJan Peter Boelema is architect en illustrator.

Als architect is hij met name betrokken bij het ontwerp van civieltechnische projecten zoals gemalen, bruggen en sluizen voor onder andere waterschappen en gemeenten. Daarnaast zijn er ook projecten voor particuliere opdrachtgevers.

Omdat het ontwerpproces voor een belangrijk deel bestaat uit communiceren en het visualiseren van wensen en ideeën van alle betrokkenen, zijn schetsen en tekeningen onontbeerlijk.
In de loop van de tijd is het visualiseren en verbeelden uitgegroeid tot een specialisme.
Er worden illustraties gemaakt bij architectonische en stedenbouwkundige plannen, gebiedsontwikkeling, toekomstvisies, artikelen, jaarverslagen, etc.
Bijna alles wordt begrijpelijker, overtuigender en aantrekkelijker door het gebruik van illustraties.

Opdrachtgevers zijn overheid, semi-overheid, ingenieursbureaus, architectenbureaus, communicatie-adviesbureaus en particulieren.