Stationseiland Amsterdam CS

De entree van Amsterdam krijgt geleidelijk zijn definitieve vorm. De gedaanteverwisseling van Amsterdam CS was en is  een langdurig en ingrijpend proces. In 2004 werden er verschillende illustraties gemaakt om het publiek te informeren over wat men kon verwachten.